Kullanım Şartları

Bu Hizmet Şartları ("Sözleşme" veya "Hizmet Şartları"), bir şahıs veya tüzel kişi ("siz" veya "kullanıcı") ile Tikdown.org arasında Tikdown'ın kullanımına ilişkin yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. org ve Tikdown.org tarafından sahip olunan ve/veya işletilen diğer ilgili web siteleri (birlikte “Web Sitesi”), ürünler ve Hizmetler aşağıda tanımlandığı gibi.

Tikdown.org, Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla sunulan tüm içerik, bilgi, grafik, belge, metin, ürün ve diğer tüm unsurlar ve ürünler (topluca “İçerik”) dahil olmak üzere Web Sitesini ve Hizmetleri, aşağıdaki koşullara tabi olarak kullanımınız için kullanılabilir hale getirir. bu belgede belirtilen şartlar ve koşullar.

Web Sitesine ve Hizmetlere erişerek ve bunları kullanarak, bu Hizmet Koşullarına ve burada yer alan ve/veya burada atıfta bulunulan tüm hüküm ve koşulların yanı sıra Web Sitesinde belirtilen tüm ek hüküm ve koşullara bağlı kalmayı ve bunları kabul etmeyi kabul etmektesiniz.

Bu Hizmet Koşullarındaki tüm hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmamalısınız. Belirli bir İçerik için veya Web Sitesi veya Hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilen belirli bir işlem için geçerli olan herhangi bir ek özel şartı kabul etmiyorsanız, Web Sitesinin veya Hizmetlerin bu İçeriği içeren veya bu tür işlemlerin gerçekleştirildiği bölümünü kullanmamalısınız. . Ayrıca, mevcut veya gelecekteki herhangi bir Tikdown.org hizmetini kullandığınızda veya Tikdown.org Web Sitesini ziyaret ettiğinizde veya Tikdown.org tarafından sağlanan ücretsiz veya ödemeli herhangi bir ürün veya hizmet aldığınızda, geçerli yönergelere ve koşullara tabi olacaksınız. bu tür ürün veya hizmetlere

Bu Hizmet Koşulları, Tikdown.org tarafından herhangi bir zamanda aşağıdaki yollardan herhangi biri ile bildirimde bulunularak değiştirilebilir: Web Sitesinin ana sayfasında bir ilan yoluyla, Kullanıcı Hesabınıza giriş yaptığınızda veya sonrasında (aşağıda tanımlandığı gibi), veya Kullanıcı Hesabınızı oluştururken verdiğiniz adrese e-posta ile. Kullanıcı Hesabınızda doğru veya güncel iletişim bilgilerini sağlamamanız veya muhafaza etmemeniz, zaman zaman değiştirilen bu Hizmet Koşullarına uyma sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz.

Web Sitesini ve Hizmetleri kullanımınızı yöneten tüm koşullardan haberdar olduğunuzdan emin olmak için lütfen bu Hizmet Koşullarını düzenli olarak kontrol edin. Kullanıcı tarafından oluşturulmamış İçerik için belirli şartlar ve koşullar geçerli olabilir. Bu tür özel koşullar, bu Hizmet Koşullarına ek olabilir veya bu Hizmet Koşullarıyla tutarsız olduğu durumlarda, bu tür belirli koşullar, yalnızca bu tür belirli koşulların içeriğinin veya amacının bu Hizmet Koşullarıyla tutarsız olduğu ölçüde bu Hizmet Koşullarının yerini alacaktır. .

Tikdown.org, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin İçerik veya formatı ile ilgili olarak değişiklik veya güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Tikdown.org ayrıca kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir nedenle Web Sitesine ve Hizmetlere veya bunların herhangi bir kısmına erişiminizi sonlandırma veya kısıtlama hakkını saklı tutar.

Kullanıcıların Yükümlülükleri

Web Sitesini ve Hizmetleri yalnızca bu Hizmet Koşullarının izin verdiği amaçlarla ve ayrıca ilgili yargı alanlarındaki geçerli yasalar, düzenlemeler veya genel olarak kabul edilen uygulamalar veya yönergeler için kullanmayı kabul edersiniz. Tikdown.org, SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN TARAFINDAN TAAHHÜT EDİLEN GEÇERLİ YASALARIN, KURALLARIN VEYA YÖNETMELİKLERİN HİÇBİR İHLALİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. Tikdown.org, WEB SİTESİ VE HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN GEÇERLİ KANUNLAR, KURALLAR VEYA YÖNETMELİKLERE UYGUN OLMADIĞINDAN EMİN OLMAK SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. Spesifik olarak, Web Sitesini ve Hizmetleri kullanırken eylemlerinizin (1) ikamet ettiğiniz ülke, eyalet veya yerin veya (2) ülke, eyalet, veya Tikdown.org'un bulunduğu veya faaliyet gösterdiği yer. Bu, geçerli ihracat ve ithalat kısıtlamalarının yanı sıra diğer kısıtlamalara uymayı da içerir.

Web Sitesini ve Hizmetleri Kullanımınız
Hizmetlere Tikdown.org veya yetkili ortakları tarafından sağlanan yöntemler dışında herhangi bir yolla erişmemeyi (veya erişmeye çalışmamayı) kabul etmektesiniz. Hizmetlere otomatik yollarla erişmemeyi (veya erişmeye çalışmamayı) ve Hizmetlere (veya Hizmetlere bağlı sunuculara ve ağlara) müdahale eden veya kesintiye uğratan herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz.

Ayrıca, kabul edersiniz:

başka herhangi bir kullanıcının Web Sitesinden ve Hizmetlerden veya bağlı veya bağlantılı sitelerden yararlanmasını kesintiye uğratmamak veya engellememek;
Web Sitesi ve Hizmetler aracılığıyla herhangi bir virüs veya diğer zararlı, bozucu veya yıkıcı dosyalar yüklememek, yayınlamamak veya başka bir şekilde aktarmamak;
başka bir kullanıcının Kullanıcı Hesabını, şifresini veya sistemini kullanmamak veya kullanmaya teşebbüs etmemek;
burada belirtilen şartlar altında erişim yetkiniz olmayan herhangi bir İçeriğe veya Kullanıcı İçeriğine (aşağıda tanımlandığı gibi) erişmemek veya erişmeye çalışmamak;
Web Sitesinin, Hizmetlerin, İçeriğin, Kullanıcı İçeriğinin, sistem kaynaklarının, hesapların, şifrelerin, sunucuların veya Web Sitesine ve Hizmetlere bağlı veya bunlar aracılığıyla erişilebilen ağların veya herhangi bir bağlı veya bağlantılı ağların güvenliğini bozmamak veya bunlara müdahale etmemek veya başka bir şekilde zarar vermemek Siteler.

Süre ve Fesih

Bu Hizmet Koşullarının süresi ("Süre"), Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmaya başladığınızda başlayacak ve Tikdown.org veya sizin tarafınızdan yazılı bir bildirimle başka şekilde feshedilmedikçe daimi olarak devam edecektir. Tikdown.org, Hizmetleri veya herhangi bir bölümünü herhangi bir zamanda değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Diğer haklara halel getirmeksizin, burada açıklanan sınırlamalardan veya diğer gereksinimlerden herhangi birine uymamanız durumunda bu Hizmet Koşulları otomatik olarak sona erecektir. Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir şekilde feshedilmesi veya sona ermesi üzerine, Tikdown.org'un ticari markalarının, ticari adlarının, telif haklarının ve diğer fikri mülkiyetin herhangi bir şekilde kullanılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmayı derhal bırakmalısınız.

BU SÖZLEŞMENİN FESHİ ÜZERİNE ARTIK WEB SİTESİNİ VEYA HİZMETLERİ HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANMAYA YETKİLİ OLMAYACAKSINIZ.

Diğer Sitelere ve Üçüncü Taraf Materyallerine Bağlantılar

Web Sitesi ve Hizmetler, diğer Web Sitesine ve/veya üçüncü şahıs ürünlerine ve Tikdown.org'un kontrolü altında olmayan (topluca “Üçüncü Şahıs Materyalleri”) bağlantılar içerebilir. Tikdown.org, bu tür Üçüncü Taraf Materyallerinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Tikdown.org, bu tür bağlantıları yalnızca Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanıcılarının rahatlığı için sağlar ve herhangi bir Üçüncü Taraf Materyaline herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, Tikdown.org tarafından bu tür Üçüncü Kişilerin içerik, ürün ve/veya hizmetlerinin onaylandığı anlamına gelmez. Parti Malzemeleri. Burada aksini belirten herhangi bir hükme bakılmaksızın, bu Hizmet Koşullarındaki hiçbir şey size bu tür Üçüncü Şahıs Materyalleri ile ilgili herhangi bir hak veya lisans verecek veya size bu tür Üçüncü Şahıs Materyallerini kullanma yetkisi verecek şekilde yorumlanmayacaktır.

Fikri mülkiyet

Web Sitesi, Tikdown.org, Hizmetler ve İçerik (yazılım, hizmetler, ses, video, metin ve fotoğraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ancak Kullanıcı İçeriği hariç) üzerindeki telif hakkı, ticari marka ve diğer tüm mülkiyet hakları Tikdown.org'a aittir ve/ veya lisans verenleri. Burada aksi belirtilmedikçe veya Tikdown.org tarafından yazılı olarak yetki verilmedikçe, Web Sitesi, Hizmetler ve İçerik'in burada açıkça verilmeyen tüm hakları saklıdır. İçeriği, Web Sitesini, Tikdown'u kopyalamamayı, yeniden yayınlamamayı, çerçevelememeyi, indirmeye sunmamayı, iletmemeyi, değiştirmemeyi, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, devretmemeyi, dağıtmamayı, lisanslamamayı, alt lisans vermemeyi, tersine mühendislik yapmamayı veya türev çalışmalar oluşturmamayı kabul etmektesiniz. .org veya Tikdown.org tarafından Web Siteleri aracılığıyla sunulan Hizmetler ile bağlantılı olmayan Hizmetler.

Tikdown.org, üçüncü şahısların ticari markaları, hizmet markaları, ticari adları, logoları, telif hakları, patentleri, alan adları veya diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin her türlü haktan feragat eder. Üçüncü Şahıs Materyalleri veya bu Web Sitesinde başka bir şekilde sağlananlar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, burada atıfta bulunulan üçüncü şahısların tüm fikri mülkiyet hakları, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Tikdown.org, kendi fikri mülkiyet hakları dışındaki herhangi bir mülkiyet hakkını reddeder.

sorumluluk reddi

Tikdown.org'un web sitesindeki materyaller “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Tikdown.org, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve işbu belgeyle, zımni garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyetin ihlal edilmemesi veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder. Ayrıca, Tikdown.org, İnternet web sitesinde veya bu tür materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir sitede materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz.

sınırlamalar

Tikdown.org veya tedarikçileri hiçbir durumda Tikdown'daki materyallerin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (veri veya kar kaybından veya iş kesintisinden kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. org İnternet sitesi, Tikdown.org veya Tikdown.org yetkili temsilcisine bu tür bir hasarın olasılığı sözlü veya yazılı olarak bildirilmiş olsa bile. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantiler üzerindeki sınırlamalara veya dolaylı veya arızi hasarlar için sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğinden, bu sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir.

Yasadışı veya Yasak Kullanım

Web Sitesini veya Hizmetleri, yasa dışı olan, bu Hizmet Koşulları tarafından yasaklanan veya Web Sitesinin veya Hizmetlerin düzgün çalışmasına herhangi bir şekilde müdahale eden veya müdahale etmeye çalışan herhangi bir amaç için kullanamazsınız. Web Sitesini veya Hizmetleri, Web Sitesine veya Hizmetlere zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek veya herhangi bir üçüncü şahsın Web Sitesini veya Hizmetleri kullanmasına ve bunlardan yararlanmasına müdahale edecek şekilde kullanamazsınız. Web Sitesinden veya Hizmetlerden veya Web Sitesi veya Hizmetler aracılığıyla müdahale eden, “mayın” oluşturan veya başka bir şekilde bilgi toplayan herhangi bir üçüncü taraf yazılımı kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Tikdown.org tarafından Web Sitesinin veya Hizmetlerin tüm kullanıcılarına kasıtlı olarak sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir materyal veya bilgi edinemez veya elde etmeye çalışamazsınız. Herhangi bir Tikdown.org sunucusuna yönelik bir saldırı başlatmayacak, yardım etmeyecek veya bu saldırıya dahil olmayacak veya başka bir şekilde Tikdown.org sunucularını bozmaya teşebbüs etmeyeceksiniz.

Mahremiyet

Tikdown.org, gizliliğinize ve kişisel bilgilerinizin kullanımına ve korunmasına saygı duyar. Bu Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili önemli bilgiler ve açıklamalar için lütfenGizlilik Politikamıza bakın.

Bu Web Sitesine Bağlanmak

Aşağıdaki kurallara uymanız şartıyla bu Web Sitesine bağlantı verilmesine izin verilir. Bu Web Sitesinin ana sayfasına veya bu Web Sitesinin herhangi bir başka sayfasına bağlantı verebilirsiniz. Ancak, satır içi bağlantı (veya sıcak bağlantı) veya çerçeveleme kullanmanıza izin verilmez. Tikdown.org'un bağlayıcıyı veya onun web sitesini, ürünlerini veya hizmetlerini desteklediğini veya sponsor olduğunu ima etmemelisiniz.

Çeşitli

Tikdown.org, bu Web Sitesinde sunulan bir ürün veya hizmetin herhangi bir nedenle herhangi bir ülkenin ulusal yasalarını ihlal etmesi durumunda herhangi bir sorumluluk veya risk üstlenmez. Web Sitesine veya Hizmetlere erişenler bunu kendi inisiyatifleriyle yaparlar ve ulusal yasalarına uymaktan sorumludurlar.