Pogoji storitve

Ti pogoji storitve (»pogodba« ali »pogoji storitve«) so pravno zavezujoča pogodba med vami, posameznikom ali subjektom (»vi« ali »uporabnik«), in Tikdown.org glede uporabe Tikdown. org in drugih sorodnih spletnih mest v lasti in/ali upravljanju Tikdown.org (skupaj »spletno mesto«), izdelkov in storitev, kot je opredeljeno spodaj.

Tikdown.org daje spletno mesto in storitve, vključno z vso vsebino, informacijami, grafiko, dokumenti, besedilom, izdelki in vsemi drugimi elementi in izdelki, ki so na voljo prek spletnega mesta in storitev (skupaj »vsebina«), na voljo za vašo uporabo v skladu z pogoji, določeni v tem dokumentu.

Z dostopom do spletnega mesta in storitev ter njihovo uporabo se strinjate, da vas zavezujejo in sprejemate te pogoje storitve ter vse pogoje in določila, ki so tukaj vsebovani in/ali navedeni, kot tudi vse dodatne pogoje in določila, navedene na spletnem mestu.

Če se ne strinjate z vsemi določili in pogoji v teh pogojih storitve, ne smete uporabljati spletnega mesta ali storitev. Če se ne strinjate s kakršnimi koli dodatnimi posebnimi pogoji, ki veljajo za določeno vsebino ali za določeno transakcijo, sklenjeno prek spletnega mesta ali storitev, potem ne smete uporabljati dela spletnega mesta ali storitev, ki vsebuje takšno vsebino ali prek katerega se sklepajo takšne transakcije. . Poleg tega, ko uporabljate katero koli trenutno ali prihodnjo storitev Tikdown.org ali obiščete spletno mesto Tikdown.org ali pridobite izdelke ali storitve, ki jih nudi Tikdown.org, ne glede na to, ali jih je treba plačati, boste za vas veljale smernice in veljavni pogoji na takšne izdelke ali storitve.

Tikdown.org lahko kadar koli spremeni te pogoje storitve po obvestilu, poslanem na enega od naslednjih načinov: z objavo na glavni strani spletnega mesta, ob ali po prijavi v vaš uporabniški račun (kot je opredeljeno spodaj), ali po e-pošti na naslov, ki ste ga navedli, ko ste nastavili uporabniški račun. Če v svojem uporabniškem računu ne boste zagotovili ali ohranili točnih ali aktualnih kontaktnih podatkov, to ne bo odpravilo vaše odgovornosti za izpolnjevanje teh pogojev storitve, kot so občasno spremenjeni.

Redno preverjajte te pogoje storitve, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi pogoji, ki urejajo vašo uporabo spletnega mesta in storitev. Za vsebino, ki je ne ustvarijo uporabniki, lahko veljajo posebni pogoji. Takšni posebni pogoji so lahko dodatek k tem pogojem storitve ali, če niso v skladu s temi pogoji storitve, bodo takšni posebni pogoji nadomestili te pogoje storitve samo v obsegu, v katerem vsebina ali namen takih posebnih pogojev ni v skladu s temi pogoji storitve. .

Tikdown.org si pridržuje pravico do sprememb ali posodobitev v zvezi z vsebino ali njeno obliko kadar koli brez predhodnega obvestila. Tikdown.org si tudi pridržuje pravico, da prekine ali omeji vaš dostop do spletnega mesta in storitev ali katerega koli njihovega dela iz kakršnega koli razloga po lastni presoji.

Obveznosti uporabnikov

Strinjate se, da boste spletno mesto in storitve uporabljali samo za namene, ki jih dovoljujejo ti pogoji storitve, kot tudi katera koli veljavna zakonodaja, predpisi ali splošno sprejete prakse ali smernice v ustreznih jurisdikcijah. Tikdown.org NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI KRŠITEV VELJAVNIH ZAKONOV, PRAVIL ALI PREDPISOV, KI JIH ZAGOTOVITE VI ALI TRETJA OSEBA PO VAŠEM NALOGU. VAŠA ODGOVORNOST JE ZAGOTOVITI, DA VAŠA UPORABA SPLETNEGA MESTA Tikdown.org IN STORITEV NI V NASPROTJU Z VELJAVNIMI ZAKONI, PRAVILI ALI PREDPISI. Natančneje, soglašate in jamčite, da pri uporabi spletnega mesta in storitev vaša dejanja niso v nasprotju z zakoni, pravili ali predpisi (1) države, države ali kraja, kjer prebivate, ali (2) države, države, ali kraj, kjer se Tikdown.org nahaja ali deluje. To vključuje upoštevanje veljavnih izvoznih in uvoznih omejitev ter drugih omejitev.

Vaša uporaba spletnega mesta in storitev
Strinjate se, da do storitev ne boste dostopali (ali poskušali dostopati) na noben način, razen prek sredstev, ki jih zagotavlja Tikdown.org ali njegovi pooblaščeni partnerji. Strinjate se, da do storitev ne boste dostopali (ali poskušali dostopati) z avtomatiziranimi sredstvi in da ne boste sodelovali pri nobeni dejavnosti, ki bi motila ali motila storitve (ali strežnike in omrežja, ki so povezana s storitvami).

Poleg tega se strinjate:

da ne motite ali posegate v uživanje katerega koli drugega uporabnika na spletnem mestu in storitvah ali pridruženih ali povezanih spletnih mestih;
ne boste nalagali, objavljali ali kako drugače prenašali preko spletnega mesta in storitev nobenih virusov ali drugih škodljivih, motečih ali uničujočih datotek;
da ne boste uporabljali ali poskušali uporabiti uporabniškega računa, gesla ali sistema drugega uporabnika;
da ne boste dostopali ali poskušali dostopati do katere koli vsebine ali uporabniške vsebine (kot je opredeljeno spodaj), do katere nimate pooblastila za dostop v skladu s tukaj navedenimi pogoji;
da ne motijo ali posegajo v varnost ali kako drugače povzročajo škode spletnemu mestu, storitvam, vsebini, uporabniški vsebini, sistemskim virom, računom, geslom, strežnikom ali omrežjem, ki so povezana ali dostopna prek spletnega mesta in storitev ali katerega koli pridruženega ali povezanega strani.

Trajanje in odpoved

Obdobje teh pogojev storitve (»obdobje«) začne veljati, ko začnete uporabljati spletno mesto ali storitve, in se nadaljuje za nedoločen čas, razen če jih Tikdown.org ali vi s pisnim obvestilom prekinete drugače. Tikdown.org si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni, začasno prekine ali ukine storitve ali kateri koli njihov del. Brez poseganja v druge pravice bodo ti pogoji storitve samodejno prenehali veljati, če ne boste upoštevali katere od omejitev ali drugih zahtev, opisanih tukaj. Po kakršni koli prekinitvi ali poteku veljavnosti teh pogojev storitve morate nemudoma prenehati uporabljati to spletno mesto in storitve, vključno brez omejitev z uporabo blagovnih znamk, trgovskih imen, avtorskih pravic in druge intelektualne lastnine Tikdown.org.

PO PRENEHANJU TE POGODBE NE BOSTE VEČ POOBLAŠČENI ZA KAKRŠNO KOLI NAČIN UPORABE SPLETNE STRANI ALI STORITEV.

Povezave do drugih spletnih mest in gradiva tretjih oseb

Spletno mesto in storitve lahko vključujejo povezave do drugih spletnih mest in/ali izdelkov tretjih oseb, ki niso pod nadzorom Tikdown.org (skupaj »gradiva tretjih oseb«). Tikdown.org na noben način ne odgovarja za takšna gradiva tretjih oseb. Tikdown.org zagotavlja takšne povezave samo za udobje uporabnikov spletnega mesta in storitev in vključitev katere koli povezave do katerega koli gradiva tretjih oseb ne pomeni, da Tikdown.org podpira vsebino, izdelke in/ali storitve teh tretjih oseb. Materiali za zabave. Ne glede na morebitno nasprotno določbo v tem dokumentu se nič v teh pogojih storitve ne razlaga tako, da vam podeljuje kakršne koli pravice ali licence v zvezi s takšnimi gradivi tretjih oseb ali da vam daje pravico do uporabe teh gradiv tretjih oseb.

Intelektualna lastnina

Avtorske pravice, blagovne znamke in vse druge lastniške pravice na spletnem mestu, Tikdown.org, storitvah in vsebini (vključno, vendar ne omejeno na programsko opremo, storitve, zvok, video, besedilo in fotografije, vendar brez uporabniške vsebine) pripadajo Tikdown.org in/ ali njegovih dajalcev licence. Razen če ni drugače določeno tukaj ali če Tikdown.org pisno ne odobri, so vse pravice do spletnega mesta, storitev in vsebine, ki niso izrecno podeljene tukaj, pridržane. Strinjate se, da ne boste kopirali, ponovno objavljali, uokvirjali, dajali na voljo za prenos, prenašali, spreminjali, dajali v najem, zakup, posojali, prodajali, dodeljevali, distribuirali, licencirali, podlicencirali, izvajali obratnega inženiringa ali ustvarjali izpeljanih del na podlagi vsebine, spletne strani, Tikdown .org ali storitve, razen v povezavi s storitvami, ki jih ponuja Tikdown.org prek spletnih mest.

Tikdown.org se s tem odreka kakršnim koli pravicam do blagovnih znamk, storitvenih znamk, trgovskih imen, logotipov, avtorskih pravic, patentov, imen domen ali drugih interesov intelektualne lastnine tretjih oseb. Vsi interesi tretjih oseb v zvezi z intelektualno lastnino, omenjeni tukaj, vključno brez omejitev z gradivom tretjih oseb ali drugače navedenim na tem spletnem mestu, so last njihovih lastnikov. Tikdown.org zavrača kakršne koli lastniške interese v zvezi s pravicami intelektualne lastnine, razen svojih.

Zavrnitev odgovornosti

Gradivo na spletnem mestu Tikdown.org je na voljo »takšno, kot je«. Tikdown.org ne daje nobenih jamstev, izrecnih ali implicitnih, in s tem zavrača in zanika vsa druga jamstva, vključno brez omejitev, implicitnih jamstev ali pogojev primernosti za prodajo, primernosti za določen namen ali nekršitve intelektualne lastnine ali druge kršitve pravic. Poleg tega Tikdown.org ne jamči ali daje nobenih izjav v zvezi s točnostjo, verjetnimi rezultati ali zanesljivostjo uporabe materialov na svojem spletnem mestu ali drugače povezanih s takšnimi materiali ali na katerem koli mestu, ki je povezano s tem mestom.

Omejitve

Tikdown.org ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli škodo (vključno, brez omejitev, škodo zaradi izgube podatkov ali dobička ali zaradi prekinitve poslovanja), ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe materialov na Tikdownu. org, tudi če je bil Tikdown.org ali pooblaščeni predstavnik Tikdown.org ustno ali pisno obveščen o možnosti takšne škode. Ker nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev implicitnih jamstev ali omejitev odgovornosti za posledično ali naključno škodo, te omejitve morda ne veljajo za vas.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati za namene, ki so nezakoniti, prepovedani s temi pogoji storitve, ali na kakršen koli način posegajo ali poskušajo ovirati pravilno delovanje spletnega mesta ali storitev. Spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu ali storitvam ali ki bi posegal v uporabo in uživanje tretjih oseb na spletnem mestu ali storitvah. Strinjate se, da ne boste uporabljali nobene programske opreme tretjih oseb, ki prestreza, »rudari« ali kako drugače zbira podatke s spletnega mesta ali storitev ali prek njih. Ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti nobenega gradiva ali informacij na kakršen koli način, ki ga Tikdown.org namerno ne da na voljo vsem uporabnikom spletnega mesta ali storitev. Ne smete izvajati, pomagati ali sodelovati pri napadu na kateri koli strežnik Tikdown.org ali kako drugače poskušati prekiniti strežnike Tikdown.org.

Zasebnost

Tikdown.org spoštuje vašo zasebnost ter uporabo in zaščito vaših osebnih podatkov. Oglejte si našpravilnik o zasebnosti za pomembne informacije in razkritja v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov v povezavi z vašo uporabo tega spletnega mesta.

Povezava do te spletne strani

Povezave do tega spletnega mesta so dovoljene pod pogojem, da upoštevate naslednja pravila. Lahko se povežete na domačo stran tega spletnega mesta ali na katero koli drugo stran tega spletnega mesta. Vendar pa vam ni dovoljeno uporabljati povezovanja v vrstici (ali vročega povezovanja) ali okvirjanja. Ne smete namigovati, da Tikdown.org podpira ali sponzorira povezovalca ali njegovo spletno stran, izdelke ali storitve.

Razno

Tikdown.org ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne prevzema nikakršnih tveganj, če iz katerega koli razloga izdelek ali storitev, ki je na voljo na tem spletnem mestu, krši nacionalno zakonodajo katere koli države. Tisti, ki dostopajo do spletnega mesta ali storitev, to storijo na lastno pobudo in so odgovorni za skladnost s svojo nacionalno zakonodajo.