Termenii serviciului

Acești Termeni și condiții („Acordul” sau „Termenii și condițiile”) reprezintă un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dvs., fie o persoană fizică, fie o entitate („dvs.” sau „utilizator”) și Tikdown.org cu privire la utilizarea Tikdown. org și alte site-uri web conexe deținute și/sau operate de Tikdown.org (împreună, „Site-ul”), produse și Servicii, așa cum sunt definite mai jos.

Tikdown.org face site-ul web și serviciile, inclusiv tot conținutul, informațiile, graficele, documentele, textul, produsele și toate celelalte elemente și produse oferite prin intermediul site-ului și serviciilor (colectiv, „Conținutul”) disponibile pentru utilizarea dvs. termenii și condițiile stabilite în acest document.

Prin accesarea și utilizarea site-ului web și a serviciilor, sunteți de acord să fiți obligat și să acceptați acești Termeni și condiții și toți termenii și condițiile conținute și/sau la care se face referire aici, precum și orice termeni și condiții suplimentare stabilite pe site.

Dacă nu sunteți de acord cu toți termenii și condițiile din acești Termeni și condiții, nu trebuie să utilizați site-ul sau serviciile. Dacă nu sunteți de acord cu niciun termen specific suplimentar care se aplică unui anumit conținut sau unei anumite tranzacții încheiate prin intermediul site-ului sau serviciilor, atunci nu trebuie să utilizați partea din site-ul sau serviciile care conține un astfel de conținut sau prin care se încheie astfel de tranzacții. . De asemenea, atunci când utilizați orice serviciu actual sau viitor Tikdown.org sau vizitați site-ul web Tikdown.org sau obțineți orice produse sau servicii, gratuit sau cu plată, oferite de Tikdown.org, veți fi supus ghidurilor și condițiilor aplicabile. la astfel de produse sau servicii.

Acești Termeni și condiții pot fi modificați de Tikdown.org în orice moment, la notificarea furnizată prin oricare dintre următoarele mijloace: printr-o postare pe pagina principală a site-ului web, la sau după ce vă conectați la Contul dvs. de utilizator (astfel cum este definit mai jos), sau prin e-mail la adresa pe care ați furnizat-o când v-ați configurat Contul de utilizator. Eșecul dvs. de a furniza sau de a menține informații de contact exacte sau actuale în Contul dvs. de utilizator nu vă va înlătura responsabilitatea de a respecta acești Termeni și condiții, astfel cum au fost modificați din când în când.

Vă rugăm să verificați acești Termeni și condiții în mod regulat pentru a vă asigura că sunteți la curent cu toți termenii care guvernează utilizarea site-ului și a serviciilor. Termenii și condițiile specifice se pot aplica Conținutului care nu este generat de utilizatori. Acești termeni specifici pot fi în plus față de acești Termeni și condiții sau, în cazul în care sunt incompatibili cu acești Termeni și condiții, astfel de termeni specifici vor înlocui acești Termeni și condiții numai în măsura în care conținutul sau intenția acestor termeni specifici este incompatibilă cu acești Termeni și condiții. .

Tikdown.org își rezervă dreptul de a face modificări sau actualizări în ceea ce privește conținutul sau formatul acestuia în orice moment, fără notificare. Tikdown.org își rezervă, de asemenea, dreptul de a rezilia sau restricționa accesul dumneavoastră la site-ul web și la servicii sau la orice parte a acestora, din orice motiv, la discreția sa.

Obligațiile utilizatorilor

Sunteți de acord să utilizați site-ul web și serviciile numai în scopurile permise de acești Termeni și condiții, precum și de orice lege, reglementare sau practici sau linii directoare general acceptate în jurisdicțiile relevante. Tikdown.org NU ESTE RESPONSABIL PENTRU NICIO ÎNCĂLCARE A LEGII, REGULI SAU REGULAMENTE APLICABILE SĂRĂVITĂ DE DVS. SAU DE O TERȚĂ PĂRȚE LA DORINȚA DVS. ESTE RESPONSABILITATEA DVS. DE A GARGI CĂ UTILIZAREA DVS. A Tikdown.org, SITE-UL WEB ȘI SERVICIILOR NU CONTRAVEN LEGILE, REGULILE SAU REGULAMENTELE APLICABILE. În mod specific, sunteți de acord și garantați că, prin utilizarea site-ului web și a serviciilor, acțiunile dumneavoastră nu contravin legilor, regulilor sau reglementărilor (1) ale țării, statului sau localității în care locuiți sau (2) țării, statului, sau localitatea în care se află sau operează Tikdown.org. Aceasta include respectarea restricțiilor aplicabile la export și import, precum și a altor restricții.

Utilizarea de către dvs. a site-ului web și a serviciilor
Sunteți de acord să nu accesați (sau să încercați să accesați) Serviciile prin orice alt mijloc decât prin mijloacele oferite de Tikdown.org sau de partenerii săi autorizați. Sunteți de acord să nu accesați (sau să încercați să accesați) Serviciile prin mijloace automate și că nu vă veți implica în nicio activitate care interferează cu sau perturbă Serviciile (sau serverele și rețelele care sunt conectate la Servicii).

În plus, sunteți de acord:

să nu perturbe sau să interfereze cu plăcerea de către alt utilizator a site-ului și a serviciilor sau a site-urilor afiliate sau legate;
să nu încarce, să posteze sau să transmită în alt mod prin intermediul Site-ului și Serviciilor vreun viruși sau alte fișiere dăunătoare, perturbatoare sau distructive;
să nu folosească sau să încerce să utilizeze Contul de utilizator, parola sau sistemul altui utilizator;
să nu accesați sau să încercați să accesați niciun Conținut sau Conținut de utilizator (așa cum este definit mai jos), pe care nu sunteți autorizat să îl accesați conform condițiilor prezente;
să nu perturbe sau să interfereze cu securitatea, sau să nu provoace în alt mod daune site-ului web, serviciilor, conținutului, conținutului utilizatorului, resurselor sistemului, conturilor, parolelor, serverelor sau rețelelor conectate sau accesibile prin intermediul site-ului web și al serviciilor sau al oricăror afiliate sau legate site-uri.

Termen și reziliere

Termenul acestor Termeni și condiții („Termen”) va începe atunci când începeți să utilizați site-ul web sau Serviciile și va continua pe perpetuitate, cu excepția cazului în care Tikdown.org sau dvs. sunt reziliați prin notificare scrisă. Tikdown.org își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciile sau orice parte a acestora, în orice moment. Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi, acești Termeni și condiții se vor rezilia automat dacă nu reușiți să respectați oricare dintre limitările sau alte cerințe descrise aici. La orice reziliere sau expirare a acestor Termeni și condiții, trebuie să încetați imediat utilizarea acestui site web și a Serviciilor, inclusiv, fără limitare, orice utilizare a mărcilor comerciale, numelor comerciale, drepturi de autor și alte proprietăți intelectuale Tikdown.org.

LA TERMINAREA ACESTUI ACORD NU VEȚI MAI FI AUTORIZAT SĂ UTILIZAȚI WEBSITE-UL SAU SERVICIILE ÎN NICIO MOD.

Link-uri către alte site-uri și materiale ale terților

Site-ul web și Serviciile pot include link-uri către alte site-uri web și/sau produse terțe și care nu sunt sub controlul Tikdown.org (colectiv, „Materiale terțe”). Tikdown.org nu va fi responsabil în niciun fel pentru astfel de Materiale ale terților. Tikdown.org furnizează astfel de legături numai pentru comoditatea utilizatorilor site-ului și serviciilor, iar includerea oricărui link către orice materiale ale terților nu implică aprobarea de către Tikdown.org a conținutului, produselor și/sau serviciilor unui astfel de terț. Materiale pentru petreceri. În ciuda oricărei prevederi contrare din prezentul document, nimic din acești Termeni și condiții nu va fi interpretat ca să vă acorde vreun drept sau licență cu privire la astfel de Materiale ale terților sau care vă dă dreptul de a utiliza aceste Materiale ale terților.

Proprietate intelectuală

Drepturile de autor, marca comercială și toate celelalte drepturi de proprietate asupra site-ului web, Tikdown.org, Servicii și Conținut (inclusiv, dar fără a se limita la software, servicii, audio, video, text și fotografii, dar excluzând conținutul utilizatorului) aparțin Tikdown.org și/ sau licențiatorii săi. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific aici sau nu este autorizat de Tikdown.org în scris, toate drepturile asupra site-ului web, serviciilor și conținutului care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate. Sunteți de acord să nu copiați, republicați, să nu încadrați, să nu puneți la dispoziție pentru descărcare, să transmiteți, să modificați, să închiriați, să împrumutați, să vindeți, să atribuiți, să distribuiți, să licențiați, să nu acordați sublicență, să nu creați lucrări derivate bazate pe conținut, site, Tikdown .org sau Servicii, altfel decât în legătură cu Serviciile oferite de Tikdown.org prin intermediul site-urilor web.

Tikdown.org declină prin prezenta orice drept asupra mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, nume comerciale, logo-uri, drepturi de autor, brevete, nume de domenii sau alte interese de proprietate intelectuală ale terților. Toate interesele de proprietate intelectuală ale terților la care se face referire aici, inclusiv, fără limitare, Materialele terților sau furnizate în alt mod pe acest site web sunt proprietățile proprietarilor respectivi. Tikdown.org declină orice alte interese de proprietate asupra drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât ale lor.

Disclaimer

Materialele de pe site-ul web Tikdown.org sunt furnizate „ca atare”. Tikdown.org nu oferă garanții, exprese sau implicite și, prin prezenta, declină și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții sau condiții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor. În plus, Tikdown.org nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării materialelor de pe site-ul său de internet sau în legătură cu astfel de materiale sau de pe orice site-uri legate de acest site.

Limitări

În niciun caz Tikdown.org sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea de date sau profit, sau ca urmare a întreruperii activității) care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza materialele de pe Tikdown. org, chiar dacă Tikdown.org sau un reprezentant autorizat Tikdown.org a fost notificat verbal sau în scris cu privire la posibilitatea unei astfel de daune. Deoarece unele jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau limitări ale răspunderii pentru daune consecutive sau accidentale, este posibil ca aceste limitări să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Utilizare ilegală sau interzisă

Nu puteți utiliza site-ul web sau Serviciile în niciun scop care este ilegal, interzis de acești Termeni și condiții sau care interferează sau încearcă în orice fel să interfereze cu funcționarea corectă a site-ului sau a serviciilor. Nu puteți utiliza site-ul web sau Serviciile în nici un mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau afecta Site-ul sau Serviciile sau care interferează cu utilizarea și bucurarea de către orice terță parte a site-ului sau a serviciilor. Sunteți de acord că nu veți utiliza niciun software terță parte care interceptează, „minează” sau colectează în alt mod informații de pe sau prin intermediul site-ului sau serviciilor. Nu puteți obține sau încerca să obțineți materiale sau informații prin orice mijloace care nu sunt puse intenționat la dispoziție de către Tikdown.org tuturor utilizatorilor site-ului sau serviciilor. Nu trebuie să instituiți, să asistați sau să vă implicați într-un atac asupra niciunui server Tikdown.org sau să încercați în alt mod să perturbați serverele Tikdown.org.

Confidențialitate

Tikdown.org vă respectă confidențialitatea și utilizarea și protecția informațiilor dumneavoastră personale. Vă rugăm să consultațiPolitica noastră de confidențialitate pentru informații importante și dezvăluiri referitoare la colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale în legătură cu utilizarea acestui site web.

Link către acest site web

Conectarea la acest site web este permisă cu condiția să respectați următoarele reguli. Puteți face legătura către pagina de pornire a acestui site web sau la orice altă pagină a acestui site web. Cu toate acestea, nu aveți voie să utilizați legături în linie (sau hot-linking) sau încadrare. Nu trebuie să implicați că Tikdown.org susține sau sponsorizează linkerul sau site-ul, produsele sau serviciile acestuia.

Diverse

Tikdown.org nu își asumă nicio responsabilitate și nu își asumă niciun risc dacă, din orice motiv, un produs sau un serviciu pus la dispoziție pe acest site web încalcă legislația națională a oricărei țări. Cei care accesează Site-ul sau Serviciile fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabili pentru respectarea legislației naționale.