Tearmaí Seirbhís

Tá na Téarmaí Seirbhíse seo (an “Comhaontú” nó “Téarmaí Seirbhíse”) ina gcomhaontú atá ceangailteach ó thaobh dlí idir tú féin, duine aonair nó eintiteas (“tú” nó “úsáideoir”), agus Tikdown.org maidir le húsáid Tikdown. org agus láithreáin ghréasáin ghaolmhara eile atá faoi úinéireacht agus/nó á n-oibriú ag Tikdown.org (le chéile, an “Suíomh Gréasáin”), táirgí, agus Seirbhísí, mar atá sainmhínithe thíos.

Cuireann Tikdown.org Suíomh Gréasáin, agus Seirbhísí, lena n-áirítear gach ábhar, faisnéis, grafaic, doiciméad, téacs, táirge, agus gach gné agus táirge eile a thairgtear tríd an Láithreán Gréasáin agus na Seirbhísí (le chéile, an “Ábhar”) ar fáil le haghaidh úsáide duit faoi réir an téarmaí agus coinníollacha atá leagtha amach sa doiciméad seo.

Trí rochtain a fháil ar an Láithreán Gréasáin agus na Seirbhísí agus iad a úsáid aontaíonn tú a bheith faoi cheangal agus glacadh leis na Téarmaí Seirbhíse seo agus leis na téarmaí agus coinníollacha go léir atá agus/nó dá dtagraítear anseo chomh maith le haon téarmaí agus coinníollacha breise atá leagtha amach ar an Láithreán Gréasáin.

Mura n-aontaíonn tú leis na téarmaí agus coinníollacha go léir sna Téarmaí Seirbhíse seo, níor cheart duit an Suíomh Gréasáin nó na Seirbhísí a úsáid. Mura n-aontaíonn tú le haon saintéarmaí breise a bhaineann le hInneachar ar leith nó le hidirbheart ar leith a thugtar chun críche tríd an Láithreán Gréasáin nó Seirbhísí, níor cheart duit an chuid den Láithreán Gréasáin nó na Seirbhísí ina bhfuil an t-Ábhar sin a úsáid nó trína gcuirtear idirbhearta den sórt sin i gcrích. . Chomh maith leis sin, nuair a úsáideann tú aon seirbhís Tikdown.org reatha nó sa todhchaí nó cuairt a thabhairt ar Tikdown.org Láithreán Gréasáin nó a fháil ar aon táirgí nó seirbhísí, cibé acu saor in aisce nó le haghaidh íocaíochta, arna soláthar ag Tikdown.org, beidh tú faoi réir na dtreoirlínte agus na coinníollacha is infheidhme le táirgí nó seirbhísí den sórt sin.

Féadfaidh Tikdown.org na Téarmaí Seirbhíse seo a leasú tráth ar bith tar éis fógra a sholáthar trí aon cheann de na modhanna seo a leanas: trí phostáil ar phríomhleathanach an tSuímh Ghréasáin, ag nó tar éis duit logáil isteach i do Chuntas Úsáideora (mar atá sainmhínithe thíos), nó trí ríomhphost chuig an seoladh a thug tú nuair a bhunaigh tú do Chuntas Úsáideora. Má theipeann ort faisnéis teagmhála chruinn nó reatha a sholáthar nó a choinneáil i do Chuntas Úsáideora, ní chuirfidh sé seo as do fhreagracht cloí leis na Téarmaí Seirbhíse seo arna leasú ó am go chéile.

Seiceáil na Téarmaí Seirbhíse seo go rialta le do thoil chun a chinntiú go bhfuil tú ar an eolas faoi na téarmaí go léir a rialaíonn d’úsáid a bhaint as an Láithreán Gréasáin agus as na Seirbhísí. Féadfaidh téarmaí agus coinníollacha sonracha a bheith i bhfeidhm maidir le hInneachar nach n-úsáidtear ag an úsáideoir é. D’fhéadfadh téarmaí sonracha den sórt sin a bheith i dteannta leis na Téarmaí Seirbhíse seo nó, i gcás ar neamhréir leis na Téarmaí Seirbhíse seo, ní rachaidh téarmaí sonracha den sórt sin in ionad na dTéarmaí Seirbhíse seo ach amháin sa mhéid go bhfuil ábhar nó rún téarmaí sonracha den sórt sin ar neamhréir leis na Téarmaí Seirbhíse seo .

Forchoimeádann Tikdown.org an ceart chun athruithe nó nuashonruithe a dhéanamh maidir leis an Ábhar nó lena bhformáid tráth ar bith gan fógra. Forchoimeádann Tikdown.org an ceart freisin do rochtain ar an Láithreán Gréasáin agus Seirbhísí nó aon chuid díobh a fhoirceannadh nó a shrianadh ar chúis ar bith dá rogha féin amháin.

Oibleagáidí Úsáideoirí

Aontaíonn tú an Suíomh Gréasáin agus na Seirbhísí a úsáid ach amháin chun críocha a cheadaítear leis na Téarmaí Seirbhíse seo chomh maith le haon dlí, rialachán nó cleachtais nó treoirlínte a nglactar leo go ginearálta sna dlínsí ábhartha. NÍ BHFUIL Tikdown.org FREAGRACH as AON SÁRÚ AR DLÍTHE, AR RIALACHA, nó ar RIALACHÁIN IS INFHEIDHME TÚ NÓ THRÍÚ PÁIRTÍ AR D'FHÁIL. IS TÚ FREAGRACH A CHINNTIÚ NACH BHFUIL D'ÚSÁID AN Tikdown.org, AN LÁITHREÁN GRÉASÁIN AGUS NA SEIRBHÍSÍ Tikdown.org, SÁSÁNACH DLÍTHE, RIALACHA, NÓ RIALACHÁIN IS INFHEIDHME. Go sonrach, aontaíonn tú agus barántaíonn tú, le linn duit an Láithreán Gréasáin agus na Seirbhísí a úsáid, nach sáraíonn do ghníomhartha dlíthe, rialacha, nó rialacháin (1) na tíre, an stáit nó na ceantair ina bhfuil cónaí ort, nó (2) an tír, an stát, nó ceantar ina bhfuil Tikdown.org suite nó ag feidhmiú. Áirítear leis sin cloí leis na srianta onnmhairiúcháin agus allmhairiúcháin is infheidhme chomh maith le srianta eile.

An Úsáid a bhaineann tú as an Láithreán Gréasáin agus as na Seirbhísí
Aontaíonn tú gan rochtain a fháil (nó iarracht a dhéanamh rochtain a fháil) ar na Seirbhísí trí mhodh ar bith seachas trí na modhanna a sholáthraíonn Tikdown.org nó a chomhpháirtithe údaraithe. Aontaíonn tú gan rochtain a fháil ar (nó iarracht a dhéanamh rochtain a fháil) ar na Seirbhísí trí mhodhanna uathoibrithe agus nach mbeidh tú páirteach in aon ghníomhaíocht a chuireann isteach ar na Seirbhísí nó a chuireann isteach ar na Seirbhísí (ná ar na freastalaithe agus líonraí atá nasctha leis na Seirbhísí).

Ina theannta sin, aontaíonn tú:

gan cur isteach nó cur isteach ar an taitneamh a bhaineann aon úsáideoir eile as an Láithreán Gréasáin agus as na Seirbhísí nó as suíomhanna cleamhnaithe nó nasctha;
gan aon víris nó comhaid díobhálach, suaiteach nó millteach eile a uaslódáil, a phostáil nó a tharchur ar shlí eile tríd an Láithreán Gréasáin agus Seirbhísí;
gan Cuntas Úsáideora, pasfhocal nó córas úsáideora eile a úsáid nó iarracht a dhéanamh é a úsáid;
gan rochtain a fháil nó iarracht a dhéanamh rochtain a fháil ar aon Ábhar nó Ábhar Úsáideora (mar a mhínítear thíos), nach bhfuil tú údaraithe chun rochtain a fháil air faoi na téarmaí atá anseo;
gan cur isteach nó cur isteach ar shlándáil an tSuímh Ghréasáin, nó díobháil a dhéanamh ar shlí eile don Láithreán Gréasáin, Seirbhísí, Ábhar, Ábhar Úsáideora, acmhainní córais, cuntais, pasfhocail, freastalaithe, nó líonraí atá nasctha leis an Suíomh Gréasáin agus Seirbhísí nó atá inrochtana tríd an Láithreán Gréasáin agus Seirbhísí nó aon chleamhnaithe nó nasctha láithreáin.

Téarma agus Foirceannadh

Tosóidh téarma na dTéarmaí Seirbhíse seo (“Téarma”) nuair a thosaíonn tú ag baint úsáide as an Suíomh Gréasáin nó Seirbhísí agus leanfaidh sé ar aghaidh go suthain mura bhfoirceann Tikdown.org a mhalairt nó tú féin trí fhógra i scríbhinn. Forchoimeádann Tikdown.org an ceart na Seirbhísí nó aon chuid díobh a athrú, a chur ar fionraí nó a scor, ag am ar bith. Gan dochar d’aon chearta eile, cuirfear deireadh leis na Téarmaí Seirbhíse seo go huathoibríoch má theipeann ort aon cheann de na teorainneacha nó na ceanglais eile a thuairiscítear anseo a chomhlíonadh. Ar fhoirceannadh ar bith nó ar dhul in éag do na Téarmaí Seirbhíse seo, ní mór duit scor láithreach de úsáid a bhaint as an Láithreán Gréasáin seo agus as na Seirbhísí lena n-áirítear gan teorainn aon úsáid a bhaint as trádmharcanna Tikdown.org, ainmneacha trádála, cóipchearta agus maoin intleachtúil eile.

TAR ÉIS AN COMHAONTÚ SEO A FHOIRCEANNADH NÍ BHFUIL ÚDARÁSÚ A DHÉANAMH DUIT AN LÁITHREÁN GRÉASÁIN NÓ SEIRBHÍSÍ A ÚSÁID AR BHEALACH AR BITH.

Naisc chuig Láithreáin Eile agus Ábhair Tríú Páirtí

D’fhéadfadh naisc chuig Suíomh Gréasáin eile agus/nó táirgí tríú páirtí nach bhfuil faoi rialú Tikdown.org a áireamh ar an Láithreán Gréasáin agus Seirbhísí (le chéile, “Ábhair Tríú Páirtí”). Ní bheidh Tikdown.org freagrach ar bhealach ar bith as Ábhair Tríú Páirtí den sórt sin. Ní sholáthraíonn Tikdown.org naisc den sórt sin ach amháin ar mhaithe le háisiúlacht úsáideoirí an tSuímh Ghréasáin agus na Seirbhísí, agus ní thugann cuimsiú nasc ar bith le haon Ábhair Tríú Páirtí formhuiniú ó Tikdown.org d’inneachar, do tháirgí agus/nó do sheirbhísí Tríú Páirtí dá leithéid. Ábhair Cóisir. D’ainneoin aon fhorála dá mhalairt anseo, ní fhorléireofar aon ní sna Téarmaí Seirbhíse seo a thabharfaidh aon chearta nó ceadúnais duit maidir leis na hÁbhair Tríú Páirtí sin nó a thabharfaidh teideal duit Ábhair Tríú Páirtí den sórt sin a úsáid.

Maoin Intleachtúil

Tá cóipcheart, trádmharc agus gach ceart dílsithe eile ar an Láithreán Gréasáin, Tikdown.org, Seirbhísí, agus Ábhar (lena n-áirítear bogearraí, seirbhísí, fuaime, físeáin, téacs agus grianghraif, ach gan Ábhar Úsáideora san áireamh) ag brath ar Tikdown.org agus/ nó a cheadúnóirí. Mura bhforáiltear a mhalairt go sonrach anseo nó údaraithe ag Tikdown.org i scríbhinn, forchoimeádtar gach ceart sa Láithreán Gréasáin, Seirbhísí, agus Ábhar nach ndeonaítear go sainráite anseo. Aontaíonn tú gan cóipeáil, athfhoilsiú, fráma a dhéanamh, a chur ar fáil le híoslódáil, a tharchur, a mhodhnú, a ligean ar cíos, a ligean ar iasacht, a dhíol, a shannadh, a dháileadh, a cheadúnú, a fhocheadúnais, innealtóir droim ar ais, nó saothair díorthaigh a chruthú bunaithe ar an Ábhar, Láithreán Gréasáin, Tikdown .org, nó Seirbhísí, seachas i gcomhar leis na Seirbhísí a thairgeann Tikdown.org trí na Láithreáin Ghréasáin.

Séanann Tikdown.org leis seo aon chearta chun trádmharcanna, marcanna seirbhíse, trádainmneacha, lógónna, cóipcheart, paitinní, ainmneacha fearainn nó leasanna maoine intleachtúla eile tríú páirtithe. Is iad na leasanna maoine intleachtúla uile de chuid tríú páirtithe dá dtagraítear anseo, lena n-áirítear gan teorainn Ábhar Tríú Páirtí nó a chuirtear ar fáil ar shlí eile ar an Láithreán Gréasáin seo airíonna a n-úinéirí faoi seach. Séanann Tikdown.org aon leasanna dílseánaigh sna cearta maoine intleachtúla seachas a gcuid leasanna féin.

Séanadh

Cuirtear na hábhair ar shuíomh Gréasáin Tikdown.org ar fáil “mar atá”. Ní dhéanann Tikdown.org aon bharántas, sainráite nó intuigthe, agus leis seo séanann agus seachnaíonn sé gach barántas eile, lena n-áirítear gan teorainn, barántaí intuigthe nó coinníollacha indíoltachta, oiriúnacht chun críche áirithe, nó neamh-sárú maoine intleachtúla nó sárú eile ar chearta. Ina theannta sin, ní údaraíonn Tikdown.org ná ní dhéanann sé aon uiríoll maidir le cruinneas, torthaí dóchúla, nó iontaofacht úsáid na n-ábhar ar a láithreán gréasáin Idirlín nó ar shlí eile a bhaineann le hábhair den sórt sin nó ar aon láithreán atá nasctha leis an láithreán seo.

Teorainneacha

Ní bheidh Tikdown.org ná a sholáthraithe faoi dhliteanas ar chor ar bith i leith aon damáistí (lena n-áirítear, gan teorainn, damáistí as caillteanas sonraí nó brabúis, nó mar gheall ar bhriseadh gnó,) a eascraíonn as úsáid nó neamhábaltacht na hábhair ar Tikdown a úsáid. org suíomh idirlín, fiú má cuireadh in iúl ó bhéal nó i scríbhinn d’ionadaí údaraithe Tikdown.org nó Tikdown.org go bhféadfaí damáiste den sórt sin a dhéanamh. Toisc nach gceadaíonn dlínsí áirithe teorainneacha ar bharántas intuigthe, nó teorainneacha ar dhliteanas i leith damáistí iarmhartacha nó teagmhasacha, d’fhéadfadh nach mbeadh feidhm ag na teorainneacha seo leat.

Úsáid Neamhdhleathach nó Toirmiscthe

Ní fhéadfaidh tú an Láithreán Gréasáin nó na Seirbhísí a úsáid chun aon chríche atá neamhdhleathach, toirmiscthe leis na Téarmaí Seirbhíse seo, nó a chuireann isteach ar aon bhealach nó a dhéanann iarracht cur isteach ar oibriú cuí an tSuímh Ghréasáin nó na Seirbhísí. Ní fhéadfaidh tú an Láithreán Gréasáin nó na Seirbhísí a úsáid ar bhealach ar bith a d’fhéadfadh damáiste a dhéanamh don Láithreán Gréasáin nó do Sheirbhísí, é a dhíchumasú, a ró-ualach nó a dhochrú, nó a chuireann isteach ar úsáid agus ar thaitneamhacht tríú páirtí as an Láithreán Gréasáin nó as na Seirbhísí. Aontaíonn tú nach n-úsáidfidh tú aon bhogearraí tríú páirtí a idircheapann, “mianaigh,” nó a bhailíonn faisnéis ar bhealach eile ón Suíomh Gréasáin nó trí na Seirbhísí nó tríd an Suíomh Gréasáin. Ní fhéadfaidh tú aon ábhar nó faisnéis a fháil nó iarracht a dhéanamh a fháil trí mhodh ar bith nach gcuireann Tikdown.org ar fáil d’aon ghnó d’úsáideoirí uile an tSuímh Ghréasáin nó na Seirbhísí. Ní dhéanfaidh tú ionsaí ar aon fhreastalaí Tikdown.org ná ní dhéanfaidh tú cúnamh ná páirt a ghlacadh in ionsaí ar aon fhreastalaí Tikdown.org ná ní dhéanfaidh tú iarracht ar bhealach eile cur isteach ar fhreastalaithe Tikdown.org.

Príobháideacht

Tá meas ag Tikdown.org ar do phríobháideachas agus ar úsáid agus cosaint do chuid faisnéise pearsanta. Féach ar árbPolasaí Príobháideachta le do thoil le haghaidh faisnéise agus nochtadh tábhachtach a bhaineann le bailiú agus úsáid do chuid faisnéise pearsanta maidir le húsáid an tSuímh Ghréasáin seo.

Ag nascadh leis an Láithreán Gréasáin seo

Ceadaítear nascadh leis an Láithreán Gréasáin seo ar choinníoll go gcomhlíonann tú na rialacha seo a leanas. Féadfaidh tú nasc a dhéanamh le leathanach baile an tsuímh Ghréasáin seo nó le haon leathanach eile den Láithreán Gréasáin seo. Mar sin féin, níl cead agat nascadh inlíne (nó te-nascadh) nó frámaíocht a úsáid. Níor cheart duit a thabhairt le tuiscint go dtacaíonn nó go dtugann Tikdown.org urraíocht don nascóir nó dá shuíomh Gréasáin, dá tháirgí nó dá sheirbhísí.

Ilghnéitheach

Ní iompraíonn Tikdown.org aon fhreagracht ná ní ghlacann sé le haon rioscaí má sháraíonn táirge nó seirbhís a chuirtear ar fáil ar an Láithreán Gréasáin seo dlí náisiúnta aon tíre ar chúis ar bith. Is as a dtionscnamh féin a dhéanann rochtain ar an Láithreán Gréasáin nó ar na Seirbhísí agus tá siad freagrach as a ndlíthe náisiúnta a chomhlíonadh.