Käyttöehdot

Nämä Palveluehdot ("Sopimus" tai "Palveluehdot") ovat laillisesti sitova sopimus sinun, joko henkilön tai yhteisön ("sinä" tai "käyttäjä") ja Tikdown.orgin välillä liittyen Tikdownin käyttöön. org ja muut Tikdown.orgin omistamat ja/tai ylläpitämät verkkosivustot (yhdessä "verkkosivusto"), tuotteet ja palvelut, kuten alla on määritelty.

Tikdown.org tarjoaa verkkosivuston ja Palvelut, mukaan lukien kaiken sisällön, tiedon, grafiikan, asiakirjat, tekstin, tuotteet ja kaikki muut verkkosivuston ja palvelujen kautta tarjotut elementit ja tuotteet (yhteisesti "Sisältö") käyttöösi ehdoin tässä asiakirjassa esitetyt ehdot.

Käyttämällä ja käyttämällä verkkosivustoa ja palveluita sitoudut noudattamaan ja hyväksymään näitä palveluehtoja ja kaikkia tässä olevia ja/tai niihin viitattuja ehtoja sekä kaikkia verkkosivustolla esitettyjä lisäehtoja.

Jos et hyväksy kaikkia näiden palveluehtojen ehtoja, sinun ei tule käyttää verkkosivustoa tai palveluita. Jos et hyväksy muita erityisiä ehtoja, joita sovelletaan tiettyyn sisältöön tai tiettyyn verkkosivuston tai palvelujen kautta tehtyyn tapahtumaan, sinun ei tule käyttää sitä verkkosivuston tai palvelujen osaa, joka sisältää tällaista sisältöä tai jonka kautta tällaiset tapahtumat tehdään. . Lisäksi, kun käytät mitä tahansa nykyistä tai tulevaa Tikdown.org-palvelua tai käyt Tikdown.org-verkkosivustolla tai hankit Tikdown.orgin tarjoamia tuotteita tai palveluita joko ilmaiseksi tai maksua vastaan, sinua koskevat sovellettavat ohjeet ja ehdot tällaisiin tuotteisiin tai palveluihin.

Tikdown.org voi muuttaa näitä palveluehtoja milloin tahansa ilmoittamalla siitä jollakin seuraavista tavoista: julkaisun kautta verkkosivuston pääsivulla, kirjautuessasi käyttäjätilillesi (kuten on määritelty alla), tai sen jälkeen, tai sähköpostitse osoitteeseen, jonka annoit luodessasi käyttäjätiliäsi. Jos et anna tai säilytä tarkkoja tai ajantasaisia yhteystietojasi käyttäjätililläsi, se ei poista velvollisuuttasi noudattaa näitä ajoittain muutettuja palveluehtoja.

Tarkista nämä käyttöehdot säännöllisesti varmistaaksesi, että olet tietoinen kaikista verkkosivuston ja palvelujen käyttöäsi koskevista ehdoista. Muiden kuin käyttäjien luomaan sisältöön voidaan soveltaa erityisiä ehtoja. Tällaiset erityisehdot voivat täydentää näitä käyttöehtoja tai jos ne ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, tällaiset erityisehdot korvaavat nämä käyttöehdot vain siltä osin kuin tällaisten erityisehtojen sisältö tai tarkoitus on ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa. .

Tikdown.org pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai päivityksiä Sisältöön tai sen muotoon milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tikdown.org varaa myös oikeuden lopettaa tai rajoittaa pääsyäsi verkkosivustolle ja palveluihin tai mihin tahansa niiden osaan mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan.

Käyttäjien velvollisuudet

Suostut käyttämään verkkosivustoa ja palveluita vain näissä käyttöehdoissa sekä soveltuvien lakien, määräysten tai yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen tai ohjeiden sallimiin tarkoituksiin asianomaisilla lainkäyttöalueilla. Tikdown.org EI OLE VASTUUSSA SOVELLETTAVIEN LAKIEN, SÄÄNTÖJEN TAI MÄÄRÄYKSEN RIKKOMUKSESTA, JOITA SINUN TAI KOLMANSAN OSAPUOLEN TOIMITUSTASI SITOUTAT. ON SINULLA VASTUULLA VARMISTAA, ETTÄ KÄYTTÖSI Tikdown.org, VERKKOSIVUSTON JA PALVELUIDEN KÄYTTÖ EI OLE SOVELLETTAVIEN LAIKEIDEN, SÄÄNTÖJEN TAI MÄÄRÄYKSEN RIKKOJA. Erityisesti hyväksyt ja takaat, että verkkosivustoa ja palveluita käyttäessäsi toimintasi ei ole ristiriidassa (1) asuinmaan, osavaltion tai paikkakunnan lakien, sääntöjen tai määräysten kanssa tai (2) sen maan, osavaltion, tai paikkakunta, jossa Tikdown.org sijaitsee tai toimii. Tämä sisältää sovellettavien vienti- ja tuontirajoitusten sekä muiden rajoitusten noudattamisen.

Verkkosivuston ja Palveluiden käyttö
Sitoudut olemaan käyttämättä (tai yrittämättä päästä) Palveluihin millään muulla tavalla kuin Tikdown.orgin tai sen valtuutettujen kumppaneiden tarjoamilla tavoilla. Sitoudut olemaan käyttämättä (tai yrittämättä päästä) Palveluihin automatisoiduin keinoin etkä osallistu mihinkään toimintaan, joka häiritsee tai häiritsee Palveluita (tai Palveluihin yhdistettyjä palvelimia ja verkkoja).

Lisäksi olet samaa mieltä:

olla häiritsemättä tai häiritsemättä kenenkään muun käyttäjän nauttimista Verkkosivustosta ja Palveluista tai siihen liittyvistä tai linkitetyistä sivustoista;
olla lataamatta, julkaisematta tai muutoin välittämättä Verkkosivuston ja Palveluiden kautta viruksia tai muita haitallisia, häiritseviä tai tuhoavia tiedostoja;
olla käyttämättä tai yrittämättä käyttää toisen käyttäjän käyttäjätiliä, salasanaa tai järjestelmää;
olla käyttämättä tai yrittää päästä käsiksi mihinkään sisältöön tai käyttäjän sisältöön (kuten on määritelty alla), jota sinulla ei ole valtuutettu käyttämään tässä olevien ehtojen mukaisesti;
olla häiritsemättä tai häiritsemättä Web-sivuston, Palvelujen, Sisällön, Käyttäjäsisällön, järjestelmäresurssien, tilien, salasanojen, palvelimien tai verkkojen turvallisuutta tai muutoin vahingoittamatta niitä, jotka on liitetty verkkosivustoon ja palveluihin tai mihin tahansa sidoksissa olevaan tai linkitettyyn verkkoon. sivustoja.

Voimassaoloaika ja irtisanominen

Näiden palveluehtojen voimassaoloaika ("Ehdo") alkaa, kun aloitat verkkosivuston tai palvelujen käytön, ja jatkuu ikuisesti, ellei Tikdown.org tai sinä kirjallisella ilmoituksella toisin irtisano. Tikdown.org pidättää oikeuden muuttaa, keskeyttää tai lopettaa Palvelut tai minkä tahansa niiden osan milloin tahansa. Rajoittamatta muita oikeuksia, nämä Palveluehdot päättyvät automaattisesti, jos et noudata mitä tahansa tässä kuvatuista rajoituksista tai muista vaatimuksista. Kun nämä Palveluehdot päättyvät tai vanhenevat, sinun on välittömästi lopetettava tämän verkkosivuston ja palvelujen käyttö, mukaan lukien rajoituksetta Tikdown.orgin tavaramerkkien, kauppanimien, tekijänoikeuksien ja muun immateriaaliomaisuuden käyttö.

TÄMÄN SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN SINÄ EI OLE ENÄÄ VALTUUTTA KÄYTTÄÄ VERKKOSIVUSTOA TAI PALVELUJA MISSÄÄN TAPALLA.

Linkit muille sivustoille ja kolmansien osapuolien materiaaliin

Verkkosivusto ja Palvelut voivat sisältää linkkejä muille verkkosivustoille ja/tai kolmansien osapuolien tuotteisiin, jotka eivät ole Tikdown.orgin hallinnassa (yhteisnimitys "kolmannen osapuolen materiaalit"). Tikdown.org ei ole millään tavalla vastuussa sellaisista kolmannen osapuolen materiaaleista. Tikdown.org tarjoaa tällaisia linkkejä vain verkkosivuston ja palvelujen käyttäjien avuksi, ja minkään linkin sisällyttäminen mihinkään Kolmannen osapuolen materiaaliin ei tarkoita, että Tikdown.org hyväksyy tällaisen kolmannen sisällön, tuotteet ja/tai palvelut Juhlamateriaalit. Huolimatta tässä päinvastaisista määräyksistä, mitään näissä palveluehdoissa ei tule tulkita tarjoavan sinulle oikeuksia tai lisenssejä koskien tällaista Kolmannen osapuolen aineistoa tai oikeuttavan sinut käyttämään tällaista Kolmannen osapuolen aineistoa.

Immateriaaliomaisuus

Tekijänoikeus, tavaramerkki ja kaikki muut omistusoikeudet verkkosivustoon, Tikdown.org:iin, palveluihin ja sisältöön (mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjelmistoihin, palveluihin, ääni-, video-, teksti- ja valokuvat, mutta pois lukien Käyttäjäsisältö) kuuluvat Tikdown.orgille ja/ tai sen lisenssinantajat. Ellei tässä erikseen toisin mainita tai Tikdown.org:n kirjallista lupaa ei ole annettu, kaikki oikeudet verkkosivustoon, palveluihin ja sisältöön, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä, pidätetään. Sitoudut olemaan kopioimatta, julkaisematta uudelleen, kehystämättä, asettamatta ladattavaksi, välittämättä, muokkaamatta, vuokraamatta, vuokraamatta, lainaamatta, myymättä, luovuttamatta, levittämättä, lisensoimatta, alilisensoimatta, kääntämättä takaisin tai luomatta johdannaisteoksia Sisällön, verkkosivuston tai Tikdownin perusteella. .org tai Palvelut, muut kuin Tikdown.orgin Verkkosivustojen kautta tarjoamien palvelujen yhteydessä.

Tikdown.org kiistää täten kaikki oikeudet tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, kauppanimiin, logoihin, tekijänoikeuksiin, patentteihin, verkkotunnuksiin tai muihin kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksiin. Kaikki tässä viitattujen kolmansien osapuolten immateriaalioikeudet, mukaan lukien rajoituksetta kolmannen osapuolen materiaali tai muuten tällä verkkosivustolla tarjottu materiaali, ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Tikdown.org kieltäytyy omistamasta muita immateriaalioikeuksia kuin omiaan.

Vastuuvapauslauseke

Tikdown.orgin verkkosivuilla olevat materiaalit toimitetaan "sellaisenaan". Tikdown.org ei anna mitään takuita, ilmaisia tai epäsuoraa, ja täten irtisanoutuu ja mitätöi kaikki muut takuut, mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut tai ehdot kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai immateriaalioikeuksien loukkaamattomuuteen tai muuhun oikeuksien loukkaamiseen. Lisäksi Tikdown.org ei takaa tai esitä minkäänlaisia väitteitä materiaalien käytön tarkkuudesta, todennäköisistä tuloksista tai luotettavuudesta sen Internet-sivustolla tai muuten liittyen sellaisiin materiaaleihin tai tähän sivustoon linkitetyillä sivustoilla.

Rajoitukset

Tikdown.org tai sen toimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä johtuvat vahingot), jotka johtuvat Tikdownin materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää. org:n Internet-sivusto, vaikka Tikdown.org tai Tikdown.org:n valtuutettu edustaja olisi ilmoittanut suullisesti tai kirjallisesti tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Koska jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden tai välillisten tai satunnaisten vahinkojen vastuun rajoituksia, nämä rajoitukset eivät välttämättä koske sinua.

Laiton tai kielletty käyttö

Et saa käyttää Verkkosivustoa tai Palveluita mihinkään tarkoitukseen, joka on laiton, näissä käyttöehdoissa kielletty tai millään tavalla häiritsee tai yrittää häiritä verkkosivuston tai palvelujen asianmukaista toimintaa. Et saa käyttää Verkkosivustoa tai Palveluita millään tavalla, joka voisi vahingoittaa, estää, ylikuormittaa tai heikentää verkkosivustoa tai palveluita tai joka häiritsee kolmannen osapuolen käyttöä ja nauttimista verkkosivustosta tai palveluista. Hyväksyt, että et käytä mitään kolmannen osapuolen ohjelmistoja, jotka sieppaavat, "miinoivat" tai muuten keräävät tietoja verkkosivustolta tai palveluista tai niiden kautta. Et saa hankkia tai yrittää hankkia materiaalia tai tietoa millään tavalla, jota Tikdown.org ei tarkoituksella ole antanut kaikkien verkkosivuston tai palvelujen käyttäjien saataville. Et saa käynnistää, avustaa tai osallistua hyökkäykseen Tikdown.org-palvelinta vastaan tai yrittää muuten häiritä Tikdown.org-palvelimia.

Yksityisyys

Tikdown.org kunnioittaa yksityisyyttäsi ja henkilötietojesi käyttöä ja suojaa. Katsotietosuojakäytännöstämme tärkeitä tietoja ja ilmoituksia, jotka liittyvät henkilötietojesi keräämiseen ja käyttöön tämän verkkosivuston käytön yhteydessä.

Linkki tälle verkkosivustolle

Linkittäminen tälle verkkosivustolle on sallittua, jos noudatat seuraavia sääntöjä. Voit linkittää tämän verkkosivuston kotisivulle tai mille tahansa muulle tämän verkkosivuston sivulle. Et kuitenkaan saa käyttää in-line-linkitystä (tai pikalinkitystä) tai kehystystä. Et saa antaa ymmärtää, että Tikdown.org tukee tai sponsoroi linkittäjää tai sen verkkosivustoa, tuotteita tai palveluita.

Sekalaista

Tikdown.org ei kanna mitään vastuuta eikä ota riskejä, jos tällä verkkosivustolla saatavilla oleva tuote tai palvelu jostain syystä rikkoo jonkin maan kansallista lainsäädäntöä. Verkkosivustolle tai palveluihin siirtyvät henkilöt tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa kansallisten lakiensa noudattamisesta.