Servicevilkår

Disse servicevilkår ("aftalen" eller "servicevilkårene") er en juridisk bindende aftale mellem dig, enten en enkeltperson eller en enhed ("dig" eller "bruger") og Tikdown.org vedrørende brug af Tikdown. org og andre relaterede websteder, der ejes og/eller drives af Tikdown.org (tilsammen "hjemmesiden"), produkter og tjenester, som defineret nedenfor.

Tikdown.org stiller webstedet og tjenesterne, herunder alt indhold, information, grafik, dokumenter, tekst, produkter og alle andre elementer og produkter, der tilbydes gennem webstedet og tjenesterne (samlet kaldet "Indholdet"), til rådighed for din brug i henhold til vilkår og betingelser angivet i dette dokument.

Ved at få adgang til og bruge hjemmesiden og tjenesterne accepterer du at være bundet af og acceptere disse servicevilkår og alle vilkår og betingelser indeholdt og/eller refereret heri samt eventuelle yderligere vilkår og betingelser, der er angivet på hjemmesiden.

Hvis du ikke accepterer alle vilkår og betingelser i disse servicevilkår, bør du ikke bruge webstedet eller tjenesterne. Hvis du ikke accepterer yderligere specifikke vilkår, der gælder for bestemt indhold eller en bestemt transaktion, der er indgået gennem webstedet eller tjenesterne, bør du ikke bruge den del af webstedet eller tjenesterne, som indeholder sådant indhold, eller hvorigennem sådanne transaktioner indgås. . Når du bruger en nuværende eller fremtidig Tikdown.org-tjeneste eller besøger Tikdown.org-webstedet eller får produkter eller tjenester, uanset om det er gratis eller mod betaling, leveret af Tikdown.org, vil du være underlagt de gældende retningslinjer og betingelser til sådanne produkter eller tjenester.

Disse servicevilkår kan til enhver tid ændres af Tikdown.org efter varsel givet på en af følgende måder: gennem et opslag på hjemmesidens hovedside, på eller efter du logger ind på din brugerkonto (som defineret nedenfor), eller via e-mail til den adresse, du har angivet, da du oprettede din brugerkonto. Din manglende levering eller vedligeholdelse af nøjagtige eller aktuelle kontaktoplysninger på din brugerkonto vil ikke fravige dit ansvar for at overholde disse servicevilkår som ændret fra tid til anden.

Tjek venligst disse servicevilkår regelmæssigt for at sikre, at du er opmærksom på alle vilkår, der styrer din brug af webstedet og tjenesterne. Specifikke vilkår og betingelser kan gælde for ikke-brugergenereret indhold. Sådanne specifikke vilkår kan være et supplement til disse servicevilkår, eller, hvor de er i strid med disse servicevilkår, vil sådanne specifikke vilkår kun afløse disse servicevilkår i det omfang, indholdet eller hensigten med sådanne specifikke vilkår er uforenelige med disse servicevilkår .

Tikdown.org forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller opdateringer med respekt for indholdet eller formatet deraf til enhver tid uden varsel. Tikdown.org forbeholder sig også ret til at opsige eller begrænse din adgang til webstedet og tjenesterne eller en del deraf af enhver grund efter eget skøn.

Brugernes forpligtelser

Du accepterer kun at bruge webstedet og tjenesterne til formål, der er tilladt i henhold til disse servicevilkår samt enhver gældende lov, regulering eller generelt accepteret praksis eller retningslinjer i de relevante jurisdiktioner. Tikdown.org ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE LOVGIVNING, REGLER ELLER BESTEMMELSER BEGAET AF DIG ELLER EN TREDJEPART PÅ DIN ANORDNING. DET ER DIT ANSVAR AT SIKRE, AT DIN BRUG AF Tikdown.org, WEBSTEDET OG TJENESTERNE IKKE ER I strid med GÆLDENDE LOVE, REGLER ELLER BESTEMMELSER. Specifikt accepterer og garanterer du, at når du bruger webstedet og tjenesterne, strider dine handlinger ikke mod lovene, reglerne eller reglerne i (1) landet, staten eller lokaliteten, hvor du bor, eller (2) landet, staten, eller lokalitet, hvor Tikdown.org er placeret eller opererer. Dette omfatter overholdelse af gældende eksport- og importrestriktioner samt andre restriktioner.

Din brug af webstedet og tjenesterne
Du accepterer ikke at få adgang til (eller forsøge at få adgang til) Tjenesterne på nogen anden måde end via de midler, der leveres af Tikdown.org eller dets autoriserede partnere. Du accepterer ikke at få adgang til (eller forsøge at få adgang til) Tjenesterne ved hjælp af automatiserede midler, og at du ikke vil deltage i nogen aktivitet, der forstyrrer eller forstyrrer Tjenesterne (eller de servere og netværk, der er forbundet til Tjenesterne).

Derudover er du enig:

ikke at forstyrre eller forstyrre nogen anden brugers nydelse af webstedet og tjenesterne eller tilknyttede eller linkede websteder;
ikke at uploade, poste eller på anden måde overføre virus eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer via webstedet og tjenesterne;
ikke at bruge eller forsøge at bruge en anden brugers brugerkonto, adgangskode eller system;
ikke at få adgang til eller forsøge at få adgang til noget indhold eller brugerindhold (som defineret nedenfor), som du ikke er autoriseret til at få adgang til i henhold til betingelserne heri;
ikke at forstyrre eller forstyrre sikkerheden for eller på anden måde forårsage skade på webstedet, tjenesterne, indholdet, brugerindholdet, systemressourcer, konti, adgangskoder, servere eller netværk forbundet til eller tilgængelige via webstedet og tjenesterne eller tilknyttede eller linkede websteder.

Løbetid og opsigelse

Betingelsen for disse servicevilkår ("Vilkår") begynder, når du begynder at bruge webstedet eller tjenesterne, og fortsætter i al evighed, medmindre andet opsiges af Tikdown.org eller dig ved skriftlig meddelelse. Tikdown.org forbeholder sig retten til at ændre, suspendere eller afbryde Tjenesterne eller dele heraf til enhver tid. Uden at det berører andre rettigheder, ophører disse servicevilkår automatisk, hvis du ikke overholder nogen af begrænsningerne eller andre krav beskrevet heri. Ved enhver opsigelse eller udløb af disse Servicevilkår skal du øjeblikkeligt ophøre med at bruge denne hjemmeside og tjenesterne, herunder uden begrænsning enhver brug af Tikdown.orgs varemærker, handelsnavne, ophavsrettigheder og anden intellektuel ejendom.

VED OPSIGELSE AF DENNE AFTALE VIL DU IKKE LÆNGER VÆRE AUTORISERET TIL AT BRUGE WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE PÅ NOGEN MÅDE.

Links til andre websteder og tredjepartsmateriale

Hjemmesiden og tjenesterne kan indeholde links til andre hjemmesider og/eller tredjepartsprodukter, og som ikke er under Tikdown.org kontrol (samlet kaldet "tredjepartsmaterialer"). Tikdown.org er på ingen måde ansvarlig for sådant tredjepartsmateriale. Tikdown.org stiller kun sådanne links til rådighed for brugerne af webstedet og tjenesterne, og medtagelsen af ethvert link til tredjepartsmateriale indebærer ikke, at Tikdown.org godkender indholdet, produkterne og/eller tjenesterne fra en sådan tredjepart. Festmaterialer. Uanset eventuelle bestemmelser om det modsatte heri, skal intet i disse Servicevilkår fortolkes som at give dig nogen rettigheder eller licenser med hensyn til sådant Tredjepartsmateriale eller give dig ret til at bruge sådant Tredjepartsmateriale.

Intellektuel ejendom

Copyright, varemærke og alle andre ejendomsrettigheder til webstedet, Tikdown.org, tjenester og indhold (herunder, men ikke begrænset til software, tjenester, lyd, video, tekst og fotografier, men eksklusive brugerindhold) tilkommer Tikdown.org og/ eller dets licensgivere. Medmindre andet specifikt er angivet heri eller skriftligt godkendt af Tikdown.org, er alle rettigheder til webstedet, tjenesterne og indholdet, der ikke udtrykkeligt er givet heri, forbeholdt. Du accepterer ikke at kopiere, genudgive, indramme, gøre tilgængelig for download, transmittere, ændre, leje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere, reverse engineering eller skabe afledte værker baseret på indholdet, webstedet, Tikdown .org eller tjenester, bortset fra i forbindelse med de tjenester, som Tikdown.org tilbyder via webstederne.

Tikdown.org fraskriver sig hermed enhver ret til varemærker, servicemærker, handelsnavne, logoer, copyright, patenter, domænenavne eller andre intellektuelle ejendomsinteresser tilhørende tredjeparter. Alle intellektuelle ejendomsinteresser tilhørende tredjeparter, der henvises til heri, inklusive uden begrænsning tredjepartsmateriale eller på anden måde leveret på denne hjemmeside, tilhører deres respektive ejere. Tikdown.org fraskriver sig enhver ejendomsretlig interesse i de intellektuelle ejendomsrettigheder ud over deres egne.

Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på Tikdown.org's hjemmeside leveres "som de er". Tikdown.org giver ingen garantier, hverken udtrykte eller underforståede, og fraskriver sig og afviser hermed alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendom eller anden krænkelse af rettigheder. Ydermere garanterer eller fremsætter Tikdown.org ikke nogen repræsentationer vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af materialerne på dets internet-websted eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på nogen steder, der er linket til dette websted.

Begrænsninger

Tikdown.org eller dets leverandører kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af forretningsafbrydelser), der opstår som følge af brugen eller manglende evne til at bruge materialerne på Tikdown. org-webstedet, selvom Tikdown.org eller en autoriseret Tikdown.org-repræsentant er blevet underrettet mundtligt eller skriftligt om muligheden for en sådan skade. Fordi nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller begrænsninger af ansvar for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger muligvis ikke for dig.

Ulovlig eller forbudt brug

Du må ikke bruge webstedet eller tjenesterne til noget formål, der er ulovligt, forbudt i henhold til disse servicevilkår, eller på nogen måde forstyrrer eller forsøger at forstyrre den korrekte funktion af webstedet eller tjenesterne. Du må ikke bruge webstedet eller tjenesterne på nogen måde, der kan beskadige, deaktivere, overbelaste eller forringe webstedet eller tjenesterne, eller som forstyrrer en tredjeparts brug og nydelse af webstedet eller tjenesterne. Du accepterer, at du ikke vil bruge nogen tredjepartssoftware, der opsnapper, "miner" eller på anden måde indsamler oplysninger fra eller gennem webstedet eller tjenesterne. Du må ikke skaffe eller forsøge at skaffe materiale eller information på nogen måde, der ikke med vilje er gjort tilgængelig af Tikdown.org for alle brugere af webstedet eller tjenesterne. Du må ikke indlede, hjælpe eller blive involveret i et angreb på nogen Tikdown.org-server eller på anden måde forsøge at forstyrre Tikdown.org-serverne.

Privatliv

Tikdown.org respekterer dit privatliv og brugen og beskyttelsen af dine personlige oplysninger. Se venligst voresprivatlivspolitik for vigtige oplysninger og offentliggørelser i forbindelse med indsamling og brug af dine personlige oplysninger i forbindelse med din brug af denne hjemmeside.

Link til denne hjemmeside

Link til denne hjemmeside er tilladt, forudsat at du overholder følgende regler. Du kan linke til hjemmesiden på denne hjemmeside eller til enhver anden side på denne hjemmeside. Du må dog ikke bruge in-line linking (eller hot-linking) eller framing. Du må ikke antyde, at Tikdown.org støtter eller sponsorerer linkeren eller dens hjemmeside, produkter eller tjenester.

Diverse

Tikdown.org påtager sig intet ansvar eller påtager sig nogen risici, hvis et produkt eller en tjeneste, der er gjort tilgængelig på denne hjemmeside, af en eller anden grund bryder national lovgivning i et hvilket som helst land. De, der tilgår webstedet eller tjenesterne, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af deres nationale love.